SL.No. Name Designation
1. Shri. Devendra Desai Chairman, BCCA
2. Shri. Siddharth Patil Member
3. Shri. Pushpak Hanamannavar Member
4. Ms. Sahitya Dodannavar Member
5. Shri. Rajratan Doddannavar Member
6. Shri. Hiranchand Kalamani Member